Tila- ja kenttävuokrausta koskevat tilaus- ja käyttöehdot sekä yleiset turvallisuus- ja järjestyssäännöt.

YLEISTÄ

Näitä tila- ja kenttävuokrausta koskevia tilaus- ja käyttöehtoja (myöhemmin ”Ehdot”) sovelletaan Showhau Center Oy:n(Y-tunnus 2709927-4, myöhemmin “Showhau Center”) yksityis-, yritys- ja yhdistysasiakkaille (myöhemmin ”Vuokraaja”) tarjoamiin tilavuokratuotteisiin (myöhemmin ”Tuotteet”). Nämä ehdot ovat saatavilla Showhau Center verkkosivuilla sekä asiakaspalvelussa info@showhaucenter.f

TILAAMINEN

Tuotteet tilataan Showhau Centerin verkkopalvelun tai asiakaspalvelun kautta. Verkkopalvelun kautta tehty tilaus katsotaan sitovaksi, kun asiakas on vahvistanut tilauksen palvelussa. Asiakaspalvelun kautta tilatussa tuotteessa tilaus katsotaan sitovaksi, kun vuokraaja on hyväksynyt asiakaspalvelun lähettämän tarjouksen sähköpostitse. Tilauksen vahvistukseksi asiakaspalvelu toimittaa vuokraajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tilausvahvistuksen.

Tilattaessa tuotteita vuokraajan edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin, jotka ovat nähtävillä verkkosivuillamme osoitteessa http://www.showhau.fi/tilanvuokrausta-koskevat-ehdot.

Tilausvahvistuksen jälkeen asiakaspalvelu toimittaa vuokraajalle tiedot pääsystä harjoitustiloihin ja tilan käyttöön liittyviä käytännön ohjeita.

VUOKRAAJAN TIEDOTTAMINEN, MARKKINOINTI JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Hyväksymällä ehdot vuokraaja hyväksyy sen, että Showhau Center voi lähettää vuokraajille tietoa palveluistaan ja tarjouksista asiakkaan ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Vuokraaja voi kuitenkin milloin tahansa kieltää Showhau Centerin markkinointiviestien lähettämisen.

Vuokraaja hyväksyy sen, että Showhau Center voi rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä vuokraajaa koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä tietoja vuokraajan käyttämistä  Showhau Centerin palveluista henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia asiakkuudesta parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa vuokraajaa Showhau Centerin kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Vuokraajan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman vuokraajan kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

HARJOITTELUOIKEUS

Vuokraajalla on oikeus tulla kentän laidalle portin taakse 5 minuuttia ennen vuoron alkua ja hänen on poistuttava kentältä viipymättä oman vuoronsa päätyttyä. Jos vuokraaja tavataan kentältä yli 10 minuuttia ennen vuoroa tai vuoron jälkeen ilman perusteltua syytä, peritään vuokraajalta alkaneelta tunnilta Hinnaston mukainen korvaus. Huomioithan että yleiset tilamme ja Kuono-Café ovat kaikkien asiakkaittemme käytössä niiden aukiolojen puitteissa.

VUOKRAVUORON SIIRTÄMINEN 3. OSAPUOLELLE

Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuoroa kolmannelle osapuolelle ilman Showhau Centerin kirjallista suostumusta.

VAKIOVUOROT

Vakiovuoroiksi lasketaan jokaviikkoiset säännölliset varaukset, joiden vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana ja kestää vähintään viisi (5) kalenterikuukautta. Vakiovuoron haltijalla on etuoikeus vuoroonsa. Mikäli vuokralleottaja luopuu vuorosta, esimerkiksi kesäkauden ajaksi, on kenellä tahansa oikeus varata vuoron itselleen. Tällöin oikeus vuoron hallintaan siirtyy uudelle vuokralleottajalle.

VAPAAHARJOITTELUOIKEUS

Vapaaharjoitteluoikeus on ohjaajakohtainen. Vapaavuorolla ei hallissa/kentällä saa olla ulkopuolisia. Luvattomasta vierailijasta peritään 50 euron sanktiomaksu vapaavuorolla olevalta / olevilta ohjaajilta.

VUOKRAAJAN VASTUU

 1. Kentän/keskuksen vuokraaja sitoutuu noudattamaan näissä ehdoissa kuvattuja keskuksen sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat on luovutettaessa samassa / siistimmässä kunnossa kuin vastaanotettaessa.
 2. Kentän/keskuksen vuokraaja sitoutuu korvaamaan kentille, keskukselle, esteille tai 3. osapuolille vuorollaan aiheutuneet vahingot.
 3. Vapaavuoroilla kentillä/keskuksessa saavat harjoitella vain vapaaharjoitteluoikeuden hankkineet henkilöt. Vapaaharjoitteluoikeus on henkilökohtainen.

HARJOITTELIJAN VASTUU

 1. Kentän/keskuksen käyttäjä sitoutuu noudattamaan näissä ehdoissa kuvattuja kentän/keskuksen sääntöjä
 2. Kentän/keskuksen käyttäjä on itse vastuussa itsestään, koirastaan sekä sen mahdollisesti muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista.

YLEISET TURVALLISUUS JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Näitä yksinkertaisia sääntöjä kunnioittamalla luomme Showhau Centeristä turvallisen ja viihtyisän ympäristön kaikille käyttäjille.

Turvallisuussäännöt

 • Asiakas noudattaa Showhau centerin henkilökunnan antamia ohjeita harjoittelusta ja välineiden käytöstä.
 • Tiloihin tulevien koirien tulee olla SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja ja terveitä. Pentukoiran tulee olla rokotettu valmennuksen tai kurssin alussa, mutta vahvistusrokote ei ole siinä vaiheessa välttämätön. Rokotteiden antama suoja ei kuitenkaan ole täydellinen ennen vahvistusrokotteen saamista ja vastuu on aina viime kädessä omistajan.
 • Koiran omistajan on noudatettava Suomen Kennelliiton antidoping-sääntöjä.
 • Koiran tulee olla aina Centerillä ja Centerin alueella ohjaajansa hallinnassa. Pidä koirasi kytkettynä, mikäli et ole harjoitteluvuorossa.
 • Asiakasta pyydetään käyttämään harrastuksen sopivia kenkiä.
 • Harjoiteltaessa on käytettävä vain alustalla sopivia kenkiä. Keinonurmella nastat eivät saa ylittää yli 5 mm. Metallipiikkien käyttö kielletty.
 • Asiakas ilmoittaa henkilökunnalle välittömästi havaitsemistaan olosuhteisiin liittyvistä turvallisuusriskeistä, joita ovat esimerkiksi (näihin kuitenkaan rajoittumatta):
  • Rikkoutunut este tai aita
  • Alustan epätasaisuus, poikkeuksellinen liukkaus tai likaisuus

Järjestyssäännöt

 • Asiakkaan tulee käyttäytyä harjoitustiloissa kohteliaasti ja muut huomioiden.
 • Toisen henkilön suorituksen kuvaamiseen tulee pyytää etukäteen lupa.
 • Asiakkaan tulee ottaa allergikot huomioon eli käytä hajusteita kohtuudella.
 • Puhdista koirasi hiekasta, kurasta ja lumesta ennen Centerille menoa, näin alusta pysyy mahdollisimman hyvänä, käyttökuntoisena ja puhtaana.
 • On suositeltavaa pitää Centerin tiloissa eri kenkiä kuin ulkona, näin harjoitusalusta säilyy puhtaampana ja turvallisempana.
 • Juoksuiset nartut saavat oleskella sisällä Centerillä, ellei muuta mainita, mutta kuitenkin niin etteivät aiheuta turhia houkutuksia muille koirille. Centerin sisällä ollessaan koirilla tulee olla juoksusuojat koko ajan, myös oman suoritusvuoronsa aikana. Hallin vuokraajat päättävät itse juoksunarttujen sallimisesta vuokraamillaan vuoroilla Centerin sääntöjä noudattaen.
 • Center ja sen ympäristö on pidettävä siistinä, siivoa siis roskasi ja koirien jätökset roskiksiin, koirien ei saa antaa pissata myöskään Centerin ulkoseiniin.
 • Centerille ei saa jättää mitään tavaroita, tarkistathan siis tilat lähtiessäsi.
 • Ulkoiluta koirasi kunnolla ennen harjoituksia ja tarvittaessa harjoitusten välillä, jotta tiloihin ei tulisi jätöksiä eli pissa- tai kakkavahinkoja.
 • Jos vahinko kuitenkin sattuu, koiran jätökset on siivottava välittömästi siihen tarkoitetuilla välineillä ja aineilla, jotka löytyvät Centeriltä.

 

TILANVUOKRAUKSEN PERUUTUSEHDOT

Varatessasi halli-/kenttävuoron ymmärrän, että Showhau Center on varannut liikuntatilan käyttööni haluamanani ajankohtana. Ymmärrän, että yrittäjälle koituu taloudellisia menetyksiä, mikäli peruutan varaukseni – tilaa ole voitu vuokrata kenellekään muulle. Kertaluontoisen varauksen peruuttaminen.

Kertaluontoisia varauksia ovat mm. irtovuoro tai vuokraajan erikseen sopima tilan vuokraaminen Showhau Centeriltä. Mikäli tilauksen peruutus tapahtuu

 • > 28 vrk ennen vuokrausajankohtaa, on peruutus maksuton
 • 14 – 28 vrk ennen vuokrausajankohtaa, laskutetaan 25 % normaalihinnasta + toimisto- ja käsittelykulut 15 €
 • 10 – 14 vrk ennen vuokrausajankohtaa, veloitetaan 50 % normaalihinnasta + toimisto- ja käsittelykulut 15 €
 • < 10 vrk ennen, veloitetaan 100 % normaalihinnasta.

Vakiovuoron tai muun toistuvan tilauksen peruutus

Irtisanomisaika on molemmin puolin yksi kalenterikuukausi ja se lasketaan aina irtisanomis- kuukautta seuraavan kuukauden loppuun. Loukkaantumisen (joko valmennukseen ilmoittautunut eläin tai ihminen) takia hyväksytään paikan peruminen kuluvan kalenterikuukauden loppuun (lääkärintodistus esitettävä). Tapauksessa, jolloin tilauksen peruutus tapahtuu ennen ensimmäistä vuokrausajankohta, sovelletaan seuraavia ehtoja. Peruutus tapahtuu

 • > 28 vrk ennen ensimmäistä vuokrausajankohtaa, on peruutus maksuton
 • 14 – 28 vrk ennen ensimmäistä vuokrausajankohtaa, laskutetaan 25 % kuukausivuokran hinnasta + toimisto- ja käsittelykulut 15 €
 • 10 – 14 vrk ennen vuokrausajankohtaa, veloitetaan 50 % kuukausivuokran hinnasta + toimisto- ja käsittelykulut 15 €
 • < 10 vrk ennen, veloitetaan 100 % kuukausivuokran hinnasta + toimisto- ja käsittelykulut 15 €

Määräaikaisen tilauksen peruutus

Määräaikainen tilaus päättyy sovitun tilausjakson loppuun. Vuokraaja on velvollinen maksamaan vuorot koko sopimuskaudelta. Loukkaantumisen (joko valmennukseen ilmoittautunut eläin tai ihminen)        takia hyväksytään paikan peruminen kuluvan kalenterikuukauden loppuun (lääkärintodistus esitettävä). Ennen ensimmäistä vuokrauskertaa tapahtuvassa peruutuksessa noudatetaan samoja ehtoja vakiovuoron peruutuksen kanssa. Tarvittaessa ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Miten peruutan varauksen?

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@showhaucenter.fi. Peruutus katsotaan saapuneeksi vasta, kun se on kirjautunut vastaanottajan sähköpostiin.

ONGELMATILANTEET

Mikäli tuote ei vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua virheen havaitsemisesta asiakaspalveluun info@showhaucenter.fi.
Toimita ilmoituksen yhteydessä omat tietosi sekä tuotteen tiedot, johon ilmoituksesi liittyy. Kuvaa myös mahdollisimman tarkasti, miten tuote ei vastaa tilaustasi.Showhau Center ei vastaa Asiakkaan harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista sopimuksiin kirjattujen Asiakkaan oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Showhau Center vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita Showhau Center ei ole voinut kohtuudella ennakoida saati estää (ns. force majeure).

 • Sopimuksissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.
 • Asiakkaan ja Showhau Centerin väliset kiistat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

LISÄTIETOJA

Showhau Centerin asiakaspalvelu info@showhaucenter.fi. Kiireellisissä asioissa kannattaa olla yhteydessä suoraan puhelimitse asiakaspalveluun  029 37000 70. Tutustuthan myös kurssiehtoihin täällä